Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych w tym praca na wysokości22

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych – w tym praca na wysokości

5 z 5 na podstawie oceny 3 klientów
(3 opinie klienta)

180.00zł

Uczestnik szkolenie otrzyma bezpłatny 14 dniowy dostęp do platformy edukacyjnej za pośrednictwem której nabędzie wymaganą ustawowo wiedzę zgodną z Ramowym Programem Szkolenia Okresowego.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne ważne jest 12 miesięcy.

Cena brutto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

 

Kategoria:

Opis produktu

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych:

Prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p., to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach.

Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia, do powyższych prac zalicza się:

1.Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
2.Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
3.Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
4.Prace na wysokości,
5.Oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności z zakresu:

 1. przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
 2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 3. postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.
 4. Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977r w sprawie ogólnych przepisów BHP z późniejszymi zmianami (tekst jedn.:Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych na świecie w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 1. potrafi ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy.
 2. rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP na jego stanowisku pracy. c) potrafi przeciwdziałać zagrożeniom w miejscu pracy d) potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. potrafi zachować się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacjach zagrożenia pożarem,
 4. potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwościom poprzez właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

 1. podstawowe regulacje prawne z zakresu Prawa Pracy dotyczące BHP.
 2. zagrożenia i uciążliwości wynikające z wykonywania pracy na swoim stanowisku.
 3. podstawowe zasady dotyczące organizacji swojego stanowiska pracy.
 4. zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
 5. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Opinie: 3 o Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych – w tym praca na wysokości

 1. 5 z 5

  :

  Sprawnie bez obaw. Materiały przygotowane bardzo profesjonalnie.
  Nie sądziłem, że tak przyjemnie można spędzić czas szkoląc się z BHP

 2. 5 z 5

  :

  Polecam

 3. 5 z 5

  :

  Fajna forma szkolenia. Jak najbardziej polecam.

Dodaj opinię