Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Opracowanie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej

Opracowanie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej

100.00zł

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie do swojej kategorii stanowiska pracy środki ochrony indywidualnej w tym:

 • nieodpłatne dostarczanie środków ochrony indywidualnej pracownikom,
 • właściwy dobór tych środków do zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • ustalenie warunków użytkowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czasu i sytuacji, w których powinny być stosowane,
 • informowanie pracowników o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, w razie potrzeby organizowaniem pokazów ich używania oraz szkolenie pracowników z tego zakresu w ramach szkoleń bhp,
 • zapewnienie odpowiedniego sposobu przechowywania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji oraz dokonywania niezbędnych napraw użytkowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Cena netto

Kategoria:

Opis produktu

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa dyrektywa 89/686/EWG ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywy 93/68/EWG, 95/93/EWG, 96/58/EWG.

Producent wprowadzający wyrób na rynek wspólnoty jest odpowiedzialny za:

 • wyprodukowanie środka zgodnego z wymaganiami zasadniczymi
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej
 • poddanie środka ochrony indywidualnej odpowiedniej procedurze oceny zgodności i dokonywanej przez jednostkę notyfikowaną, jeśli wymaga tego dyrektywy
 • umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE Grupy wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnych.

Ogólne wymagania dla wszystkich środków ochronnych dotyczą:

 • gwarantowanego poziomu ochrony, ergonomii, stanu powierzchni materiałów, braku drażniącego wpływu na skórę, środki o prostej konstrukcji
 • uzupełniające wymagania zasadnicze wspólne dla kilku klas lub typów środków
 • wyrobów które mają regulowane lub rozłączane części składowe, lub są wyposażone w system obiegu cieczy, odzieży sygnalizującej obecność użytkownika, środki o złożonej konstrukcji
 • uzupełniające wymagania zasadnicze dotyczące określonych zagrożeń
 • ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, uszkodzeniem ciała, hałasem, gorącem, zimnem, porażeniem prądem, czynnikami zakaźnymi, utonięciem, skażeniem radioaktywnym

Grupy środków ochrony indywidualnej:

Kategoria I– środki o prostej konstrukcji, użytkownik sam ocenia skuteczność ochronników, skutki zagrożeń mogą stopniowo narastać ale są łatwo zidentyfikowane przez użytkownika.

Kategoria III– środki o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia a których skutki działania użytkownik nie może stwierdzić dostatecznie szybko.

Kategoria II– środki ochrony o konstrukcji pośredniej( nie należące do I i III )

Podział środków ochrony indywidualnej:

 • odzież ochronna ( symbol U)
 • środki ochrony kończyn dolnych ( symbol N)
 • środki ochrony kończyn górnych ( symbol R) – środki ochrony głowy ( symbol G)
 • środki ochrony twarzy i oczu ( symbol T )
 • środki ochrony słuchu ( symbol S )
 • środki ochrony układu oddechowego ( symbol D )
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości ( symbol W )
 • środki izolujące cały organizm ( symbol I )

Opracowując tabelę doboru i odpowiedniego przydziału środków ochrony indywidualnej niezbędnych przy stosowaniu przy określonych pracach pracodawca powinien uwzględnić wskazania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobierając i przydzielając środek ochronny należy brać pod uwagę:

 • rodzaj czynnika szkodliwego
 • stan skupienia czynnika szkodliwego, stężenie itp.
 • czas działania czynnika szkodliwego
 • częstotliwość działania czynnika szkodliwego w ciągu dnia pracy
 • miejsce odzieży narażone na działanie czynnika szkodliwego
 • warunki klimatyczne
 • rodzaj wykonywanych czynności
 • warunki i rodzaj pracy Znakowanie: powinno zawierać informacje
 • nazwę, znak ochronny oraz inne składniki rozpoznawcze producenta
 • rodzaj wyrobu, nazwę handlową lub kod
 • numer przedmiotowej normy europejskiej ( EN…) – znaki graficzne

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej”