Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

250.00zł

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ważne jest 5 lat.

Cena brutto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Kategoria:

Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 • potrafi prawidłowo przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy na stanowisku pracy
 • rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP w miejscu pracy.
 • potrafi dokonać zmian na swoim stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • potrafi ocenić bezpieczeństwo i poziom zagrożeń w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 • potrafi kształtować bezpieczne zachowania pracowników w procesach pracy.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
 • przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
 • metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego i ogólnego).
 • sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”