Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – nowy pracownik

160.00zł

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Szkolenie to należy przeprowadzić najpóźniej w dniu zatrudnienia pracownika.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie bhp – Instruktaż Ogólny – ważne jest do 6 miesięcy do 1 roku od dnia zatrudnienia.

Cena brutto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Kategoria:

Opis produktu

Celem szkolenia jest: zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie jest przeznaczone dla: wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w wypadku,
 • rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy,
 • potrafi zachować się zgodnie z zasadami BHP w przypadkach zagrożenia np. pożarem, zna zasady postępowania w razie pożaru,
 • zna prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP,
 • zna zagadnienia związane z profilaktyczną opieką lekarską w odniesieniu do swojego stanowiska pracy,
 • wie, że porządek stanowisku pracy wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo jego i innych pracowników,
 • zna zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do jego stanowiska pracy,
 • zna przepisy i zasady BHP oraz jest poinformowany o odpowiedzialności za ich naruszenie.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Szkolenie wstępne BHP – nowy pracownik”