Opracowanie druku OL-10

Opracowanie wywiadu zawodowego dla ZUS na druku OL-10

100.00zł

 

Opracowanie wywiadu zawodowego na druku OL-10

Formularz OL-10 jest załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERN).

Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca), należy podać następujące informacje:

 • dane identyfikujące pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu),
 • wykształcenie pracownika i wyuczony zawód,
 • dane dotyczące ostatnio wykonywanej pracy,
 • charakterystyka pracy,
 • warunki pracy,
 • czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy.

Cena od 100zł brutto

Kategoria:

Opis produktu

Druk OL-10 Wywiad zawodowy

Formularz OL-10 jest załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERN).

Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca), należy podać następujące informacje:

 • dane identyfikujące pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu),
 • wykształcenie pracownika i wyuczony zawód,
 • dane dotyczące ostatnio wykonywanej pracy,
 • charakterystyka pracy,
 • warunki pracy,
 • czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy.

Druk OL-10 musi być zatwierdzony przez BHP.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.).

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie wywiadu zawodowego dla ZUS na druku OL-10”