Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie

E-szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych – ważne 5 lat – szkolenie internetowe

5 z 5 na podstawie oceny 2 klientów
(2 opinie klienta)

200.00zł

Uczestnik szkolenie otrzyma bezpłatny 14 dniowy dostęp do platformy edukacyjnej za pośrednictwem której nabędzie wymaganą ustawowo wiedzę zgodną z Ramowym Programem Szkolenia Okresowego.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych ważne jest 5 lat.

W przypadku większej liczby zamawianych szkoleń ceny ustalamy indywidualnie. Cena brutto

Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy,
 • projektantów,
 • konstruktorów,
 • technologów,
 • organizatorów produkcji,

Przy ustalaniu programu szkolenia wzięliśmy pod uwagę różnorodność, a także podobieństwa wykonywanych prac przez uczestników szkolenia.

Szkolenie jest zorganizowane samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie opracowane

organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych w oparciu o współpracę z największymi korporacjami mających światowe doświadczenie w nowoczesnych szkoleniach.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 • potrafi dokonać zmian na swoim stanowisku pracy stosując odpowiednie rozwiązania – organizacyjne, projektowe czy technologiczne w sposób likwidujący lub znacznie ograniczający oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
 • rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP w miejscu pracy.
 • potrafi dokonać zmian na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – upowszechnia zachowania profilaktyczne związane z procesem pracy
 • potrafi ocenić bezpieczeństwo i poziom zagrożeń w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 • potrafi podejmować właściwe decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • problemy i potrafi je zdefiniować – interpretacja prawa pracy z zakresu BHP,
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków BHP,
 • wymagania BHP oraz ergonomii w projektowaniu,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

Opinie: 2 o E-szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych – ważne 5 lat – szkolenie internetowe

 1. 5 z 5

  :

  Wykonaliśmy szkolenia dla 10 inżynierów – super oszczędność czasu.
  Pozdrowienia z Bukowca

 2. 5 z 5

  :

  Polecam.
  Oszczędnośc czasu + eleastyczny czas szkolenia. Super.

Dodaj opinię