Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

5 z 5 na podstawie oceny 1 klienta
(1 opinia klienta)

1,690.00zł

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP ważne jest 5 lat.

Cena brutto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Kategoria:

Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu BHP, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP,
 • popularyzacji problematyki BHP.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237nparagraf 1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby BHP.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą

firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 • zna regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
 • zna i stosuje zasady ergonomii w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna),
 • zna metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • zna metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
 • zna wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych,
 • potrafi ustalić okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • potrafi analizować przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wdrażać działania profilaktyczne,
 • zna zadania i uprawnienia służby BHP oraz metody pracy tej służby,
 • potrafi organizować szkolenia w oparciu o nowoczesne metody w zakresie BHP oraz ma przeświadczenie, że ważna jest popularyzacja problematyki BHP w jego zakładzie pracy,
 • zna zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii itp.) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • zna problemy związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska naturalnego.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
 • przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
 • metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego i ogólnego).
 • sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

1 opinia o Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

 1. 5 z 5

  :

  Jak najbardziej polecam.

Dodaj opinię