Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Stała obsługa w zakresie BHP

Stała obsługa w zakresie BHP

Służba bhp nie musi działać w każdym zakładzie pracy. Jej powstanie i liczebność uzależniona jest od liczby osób zatrudnianych w danym zakładzie.

Ustawodawca wyszedł jednak z założenia, że każdemu pracodawcy potrzebna jest osoba, która pomoże mu usprawnić działanie firmy w tym zakresie.

Cena netto ustalana indywidualnie od wielkości zakładu pracy

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Dlatego też w zakładzie pracy zatrudniającym do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp. Musi jednak powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 23711 § 1 k.p.).

Warunek konieczny!

Nie może to być jednak każdy pracownik. Zarówno pracodawca, jak i osoba, której powierzono zadania służby bhp, musi spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby.

Jeżeli nie zatrudnia takiej osoby, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza firmy.

W mniejszych zakładach pracy pracodawca może również samodzielnie wykonywać zadania służby bhp. Możliwe jest to, jeżeli zatrudnia:

• do 10 pracowników,

• do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

WAŻNE!

Właściwy terytorialnie inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać praco-dawcy utworzenie służby bhp lub zwiększenie jej liczebności, uzasadniając to stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi w zakładzie.

W przypadku zakładów pracy zatrudniających większą niż 100 liczbę pracowników tworzenie służby bhp jest obowiązkowe.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Stała obsługa w zakresie BHP”