Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby BHP

5 z 5 na podstawie oceny 1 klienta
(1 opinia klienta)

1,490.00zł

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby ważne jest 5 lat.

Cena netto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Kategoria:

Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności:

 • przepisów prawnych dotyczących BHP,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny BHP.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników służby BHP,
 • osób wykonujących zadania tej służby BHP u pracodawcy który powierzył mu takie zadanie.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

 • zna regulacje prawne dotyczące BHP i potrafi stosować przepisy dotyczące BHP ochrony pracy kobiet i młodocianych, jak i również potrafi rozwiązywać problemy związane z interpretacją niektórych przepisów,
 • zna problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy, c) zna metody identyfikacji i oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • zna metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy e) zna nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę BHP pracy,
 • zna przyczyny wypadków w pracy i potrafi analizować ich przyczyny jak i wprowadzać działania profilaktyczne
 • zna nowoczesne metody szkolenia w zakresie BHP
 • zna zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii itp.) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • zna problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy.
 • metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
 • przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.
 • metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego i ogólnego).
 • sposoby kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w razie wypadku.

1 opinia o Szkolenie okresowe bhp pracowników służby BHP

 1. 5 z 5

  :

  Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.
  Polecam.

Dodaj opinię