Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Udział w pracach zespołu powypadkowego

Udział w pracach zespołu powypadkowego

350.00zł

Jeżeli Państwa pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub wypadkowi taktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy najważniejszym obowiązkiem wynikającym z ustawy jest sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Cena netto

Kategoria:

Opis produktu

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości powołania pełnego składu zespołu powypadkowego konieczny jest udział specjalisty spoza zakładu pracy.

Nasza firma oferuje państwu profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie postępowania powypadkowego – w chwili gdy Państwa pracownik ulegnie wypadkowi prosimy o kontakt najlepiej zaraz po powiadomieniu pogotowia. Nasz Specjalista pomoże Państwu w ustaleniu niezbędnych faktów do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Co to jest wypadek przy pracy:

To nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, czyli:

 • wykonywanie zwykłych czynności lub polecenia przełożonych,
 • wykonywanie przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy również bez polecenia,
 • w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Rozróżniamy:

1.Ciężki wypadek przy pracy,

2.Śmiertelny wypadek przy pracy,

3.Zbiorowy wypadek przy pracy.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy to ten któremu uległ pracownik:

 • czasie podróży służbowej, chyba, że został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaną pracą,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Postępowanie w przypadku powstania wypadku przy pracy:

1.Pracodawca powołuje zespół powypadkowy w składzie:

 • pracodawca lub pracownik służby BHP i pracownik (musi mieć ukończone szkolenie BHP) lub jeżeli jest to niemożliwe specjalista spoza zakładu,
 • Społeczny Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP – jeżeli w zakładzie działa taka służba.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić swojego obowiązku powołania zespołu powypadkowego składającego się z dwóch osób, okoliczności i przyczyny wypadku powinny być ustalone przez zespó powypadkowy w składzie: pracodawca oraz specjalista spoza zakładu.

2. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca wypadku,

3.Zespół powypadkowy spisuje oświadczenia świadków wypadku oraz kontaktuje się z poszkodowanym.

4.Kompletuje niezbędną dokumentację zebraną w czasie procesu ustalania okoliczności i przyczyn powstania wypadku,

5.Sporządza protokół powypadkowy w ciągu 14 dni od uzyskania zgłoszenia o wypadku,

6.Zespół powypadkowy przedstawia do wzglądu poszkodowanemu protokół powypadkowy informując go o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

7.Nie później niż piątego dnia od sporządzenia protokołu powypadkowego zatwierdza go pracodawca,

8.Protokół powypadkowy musi byś sporządzony w 5 egzemplarzach.

9.Na wniosek poszkodowanego protokół powypadkowy wysyłany jest do ZUS wraz z wnioskiem o uzyskaniu świadczeń z tytułu wypadek przy pracy.

10.Pracowdawca sporządza statystyczną kartę wypadku i składa ją poprzez portal do GUS

11.Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy, który powinien zawierać:

 • dane poszkodowanego,
 • datę i miejsce wypadku,
 • informację dotyczącą skutków wypadku dla poszkodowanego,
 • stwierdzenie czy wypadek został zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy,
 • datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
 • liczbę dni niezdolności do pracy poszkodowanego,
 • oraz inne informacje np. wnioski wynikające z profilaktyki powypadkowej.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Udział w pracach zespołu powypadkowego”