IBWR ŁÓDŹ Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Opracowanie IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

500.00zł

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu informowania sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych określonych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Obowiązek stworzenia IBWR dla prac wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (z 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.) wynika z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 23, poz. 401).

Cena netto ustalana indywidualnie

Kategoria:

Opis produktu

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to  dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu informowania sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych określonych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Obowiązek stworzenia IBWR dla prac wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (z 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.) wynika z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 23, poz. 401).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót dla prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

Istotną kwestią jest też dostosowanie Instrukcji do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (wynika bowiem z zapisów planu BIOZ). Dokumenty te powinny zawierać następujące dane dotyczące:

 • realizowanej inwestycji,
 • wykonawcy i generalnego wykonawcy,
 • wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)
 • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
 • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
 • substancji i materiałów niebezpiecznych.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie IBWR – Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót”