Szkolenia bhp Łódź łódzkie Szkolenia Bhp Rzeszów podkarpackie Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy

Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy

100.00zł

Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena netto

Kategoria:

Opis produktu

W myśl art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Dodatkowo, zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 2374 § 3 k.p. pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcja stanowiskowa BHP powinna zawierać:

  • Uwagi ogólne dotyczące stanowiska pracy,
  • Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy,
  • Czynności, które należy wykonywać w czasie pracy,
  • Czynności, które podczas wykonywanej pracy są zabronione,
  • Czynności, które należy wykonać po zakończeniu pracy
  • Pisemne zatwierdzenie przez odpowiednie służby w zakładzie pracy
  • Pisemne potwierdzenie zapoznania się z nią przez pracownika

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy”